Dịch thuật tiếng Trung văn bản luật, hiến pháp, nghị định, thông tư

Dịch thuật tiếng Trung văn bản luật, hiến pháp, nghị định, thông tư

Hiến pháp là một hệ thống quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền.

Bộ luật và luật đều là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành để cụ thể hóa Hiến pháp nhằm điều chỉnh các loại quan hệ xã hội trong các lĩnh vực hoạt động của xã hội.Các bộ luật và luật này đều có giá trị pháp lí cao (chỉ sau Hiến pháp) và có phạm vi tác động rộng lớn đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Dịch thuật chuyên ngành luật, dịch thuật luật tư pháp, dịch thuật luật công pháp quốc tế, dịch thuật các văn bản pháp lý

Tuy nhiên cần phải phân biệt giữa bộ luật và luật. Bộ luật là một văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành nhằm điều chỉnh và tác động rộng rãi đến các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực hoạt động nào đó của xã hội (ví dụ: Bộ luật Hình sự,Bộ luật Tố tụng Hình sự,Bộ luật Lao động,Bộ luật Dân sự,…).

Còn luật cũng là một văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành,trình tự ban hành và hiệu lực giống bộ luật,song phạm vi các quan hệ xã hội cầ6n điều chỉnh hẹp hơn,chỉ trong một lĩnh vực hoạt động,một ngành hoặc một giới (ví dụ: Luật đất đai, Luật thuế, Luật xây dựng,…).

Nghị định là chính phủ ban hành dùng để hướng dẫn luật hoặc quy định những việc phát sinh mà chưa có luật hoặc pháp lệnh nào điều chỉnh. Mặt khác, nghị định do Chính phủ ban hành để quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của người dân theo Hiến pháp và Luật do Quốc hội ban hành.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì Nghị định là quy định cho từng lĩnh vực (nhà nước, doanh nghiệp..).

Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của một ngành nhất định. Đơn giản hơn, có thể nói thông tư dùng để hướng dẫn nghị định, do cấp bộ, bộ trưởng ký ban hành.

Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan Nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân. Thậm chí trong các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp trong hoạt động hàng ngày cũng phải soạn thảo và sử dụng công văn để thực hiện các hoạt động thông tin và giao dịch nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình.Các tài liệu này luôn được thay đổi, cập nhật sao cho phù hợp với tình hình thực tế trong và ngoài nước vì vậy đây là nguồn tư liệu cực kỳ quan trọng đối với các cán bộ công nhân viên chức đang làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực về luật pháp cũng như hành pháp…Họ là những người luôn phải đi trước đón đầu, liên tục tìm hiểu, tiếp nhận sự thay đổi về các chính sách, chủ trương trong và ngoài nước để có thể tham mưu, đóng góp ý kiến trong việc đổi mới đất nước.

Các tài liệu thông tư, quyết định, quy định có thể là:

  • Tài liệu văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành.
  • Tài liệu hiến pháp, các bộ luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc Hội.
  • Các loại văn bản do chính phủ, các ban ngành cơ quan.. ban hành.
  • Tài liệu nghị định, quyết định, thông tư, nghị định, công văn của thủ tướng chính phủ, của các bộ về các vấn
  • đề cụ thể,
  • Tài liệu thông báo, quyết định sửa đổi bổ sung các điều luật của các nước.
  • Các bài phân tích, đánh giá về ảnh hưởng trong việc thay đổi bổ sung các điều luật, quy định, thông tư…

Hiểu được sự cần thiết và nhu cầu đó, Dịch thuật tiếng Trung đã nỗ lực cố gắng không ngừng nhằm hoàn thiện những sản phẩm dịch thuật chất lượng cao, chính xác về nội dung trong thời gian ngắn nhất. Đội ngũ dịch thuật viên và cộng tác viên là những người được đào tạo chuyên về ngôn ngữ từ các trường đại học, am hiểu sâu rộng về pháp luật, các thông tư, quyết định.. vì vậy đã trau dồi được kho từ ngữ chuyên ngành nhằm phục vụ cho công việc.

Hãy gửi bản dịch cho chúng tôi ngay hôm nay để nhận được tư vấn và báo giá sớm nhất!

Rate this post