cho thuê phiên dịch cabin

Phiên dịch Cabin tiếng Trung

Phiên dịch Cabin tiếng Trung Phiên dịch cabin tiếng Trung là hình thức phiên dịch song song với diễn giả đang nói. Loại hình dịch cabin tiếng Trung thường được sử dụng trong các hội nghị, hội thảo cấp cao có quy mô lớn. Người dịch cabin tiếng Trung sẽ làm việc trong một phòng […]

Phiên dịch tiếng Trung Cabin

Phiên dịch tiếng Trung Cabin Hiểu đúng về phiên dịch cabin tiếng Trung – song song Hình thức phiên dịch cabin – song song tiếng Trung đòi hỏi phiên dịch viên làm việc trong một khoang kín và phiên dịch song song với diễn giả đang trình bày qua một hệ thống headphone và micro […]